ลงทุนระยะสั้นกับอะไรดี ให้เสี่ยงต่ำแต่ยังงอกเงย


สำหรับคนที่มีเงินออมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็คงคิดที่จะทำให้เงินออมนั้นงอกเงยต่อไป ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ ก็คือนำเงินไปลงทุนแบบระยะสั้น เพราะการลงทุนระยะสั้นนั้นทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากกว่าการลงทุนระยะยาว แต่ทว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้จะลงทุนระยะสั้นอะไรดี ถึงจะทำให้เงินงอกเงยแบบความเสี่ยงต่ำ มาดูคำแนะนำดี ๆ กันเลยดีกว่า

เนื้อหา

ความหมายของการลงทุนระยะสั้น

การลงทุนระยะสั้นนั้นหมายถึง การลงทุนที่อยู่ในกรอบระยะเวลาประมาณ 3 – 6 เดือน หรือ 1ปี มากสุดก็ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกรอบระยะเวลาดังกล่าวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการลงทุน อย่างเช่น บางคนต้องการลงทุนเพื่อออมเงินไว้ซื้อรถยนต์หรือสินค้าชิ้นใหญ่ อย่างนี้เป็นต้น

ลงทุนระยะสั้น VS ลงทุนระยะยาว อะไรที่จะดีกว่ากัน

ก่อนที่จะไปเริ่มเลือกว่าการลงทุนระยะสั้นอะไรดี อะไรน่าสนใจ คุณควรเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าจะลงทุนแบบสั้นหรือยาวคุณต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวเป้าหมายจะต่างกันถ้าคุณต้องการลงทุนเพื่อออมในแบบที่มีสภาพคล่องทางการเงิน หรือว่าต้องการนำเงินนั้นมาใช้ในอนาคตใกล้ ๆ นี้ ก็ควรเลือกลงทุนระยะสั้น แต่ถ้าต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณก็ควรเลือกลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ดีการลงทุนทั้งสองแบบก็มีความเสี่ยงที่ต่างกัน

การลงทุนระยะสั้นนั้นแม้จะมีข้อได้เปรียบเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความผันผวนด้านราคาของสินทรัพย์ที่มากกว่าการลงทุนระยะยาว ตรงนี้จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาประกอบกันไป

แล้วเลือกลงทุนระยะสั้นอะไรดี

ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนที่คุณตั้งไว้ คุณต้องพิจารณาถึงความสำคัญหรือความจำเป็นของเป้าหมายในการลงทุน สมมุติว่า คุณต้องการลงทุนแบบสั้น ๆ เพื่อนำเงินนั้นมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนของลูก ๆ ซึ่งเป้าหมายนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็น การลงทุนระยะสั้นที่เหมาะสมกับคุณคือ

  • เงินฝากประจำ
  • สลากออมสิน หรือสลาก ธกส. ที่อายุ 3 ปี
  • กองทุนรวม
  • ตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น

รูปแบบการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้กำไรหรือปันผลจะไม่มากแต่ก็ถือว่ายังงอกเงย

แต่ถ้าหากว่า เป้าหมายของการลงทุนระยะสั้นของคุณไม่ได้มีความสำคัญนัก หรือยังไม่มีความจำเป็นในชีวิตในขณะนั้น คุณก็สามารถที่จะเลือกลงทุนระยะสั้นในแบบอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาได้

อย่างบางคนต้องการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศ ก็อาจจะเลือกลงทุนไปกับหุ้นก็ได้ เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อย่าลืมว่าการลงทุนแบบนี้เสี่ยงสูงกว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจไม่เป็นไปตามที่คิดหรือเป้าหมายที่วางไว้ บางครั้งอาจจะยืดระยะเวลาการลงทุนให้นานขึ้นไปจากเป้าหมายเดิมฉะนั้นวางเป้าหมายในการลงทุนให้ดีว่าคุณต้องการอะไร และเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหน

แบ่งสัดส่วนเงินก่อนลงทุน คือสิ่งที่คุณต้องทำ

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในรูปแบบไหนก็ตาม ก่อนลงทุนอยากให้คุณพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน และใส่ใจให้มากในเรื่องเป้าหมายการลงทุน และสิ่งสำคัญต่อมาที่ต้องทำก็คือแบ่งสัดส่วนเงินที่จะนำไปลงทุนให้เหมาะสม คุณจะต้องแยกเงินออมที่จะนำไปลงทุน กับเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันออกจากกันให้ชัดเจน

นั่นหมายความว่าคุณต้องแบ่งสัดส่วนเงินและวางแผนเป็น 2 แผน คือ แผนการออม แผนการใช้จ่าย แบ่งเงินออกไปลงทุนแม้จะระยะสั้น ๆ แต่คุณก็ต้องมั่นใจด้วยว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะไม่เดือดร้อน คุณจะบริหารจัดการแผนการใช้จ่ายได้อย่างสบาย อย่าลืมว่าเงินที่นำไปลงทุนจะยังดึงมาใช้ไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาการลงทุน ถึงแม้จะดึงกลับมาใช้ได้ แต่ก็คงไม่ได้งอกเงยอะไร สิ่งเหล่านี้จึงต้องคิดวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

คิดว่าจากคำถามที่คุณสงสัยว่าลงทุนระยะสั้นอะไรดี ตอนนี้คุณคงพอจะได้คำตอบกันไปแล้ว การลงทุนไม่ว่าระยะสั้นหรือยาว ล้วนมีข้อจำกัดบางประการด้วยกันทั้งคู่ คุณจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเอง วางแผนการเงินและแบ่งสัดส่วนให้ดี อีกประการก็คือต้องมีความชัดเจนกับเป้าหมายในการลงทุนทุกครั้ง ถ้าคุณทำได้ไม่ว่าลงทุนแบบไหนคุณก็จะมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้นแน่นอน

 

IncomeSpire.com

IncomeSpire.com คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่า ความมั่งคั่ง สามารถสร้างได้จริง โดยชื่อเว็บไซต์ของเรามาจากคำว่า Income ซึ่งแปลว่า รายรับหรือเงินได้ ผสมกับคำว่า Inspire ที่แปลว่า แรงบันดาลใจ เมื่อรวมกันแล้วจึงทำให้เป็นคำที่มีความหมายที่พวกเราคิดเอาเองว่า "สร้างแรงบันดาลใจให้การสร้างรายได้"

บทความก่อนหน้า