ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร | เช็คชัวร์ไม่กลัวพลาด


เชื่อว่ามีคนอยากมีบ้านจำนวนไม่น้อยที่เล็งบ้านมือสองสวย ๆ สักหลังเอาไว้ แต่พอได้สอบถามแล้วกลับพบว่าบ้านที่สนใจนั้นเจ้าของเดิมมีภาระหนี้ที่ติดไว้กับธนาคาร จำเป็นต้องไถ่ถอนก่อน ทำให้ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา แต่รู้หรือไม่ว่าบ้านติดธนาคารจริง ๆ แล้วขายได้เหมือนกับบ้านปกติ ไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดยุ่งยากอย่างที่หลายคนคิด รู้อย่างนี้แล้วคนอยากมีบ้านคงสบายใจได้เพราะเท่ากับมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคารจะมีรายละเอียดที่มากกว่าการขายบ้านทั่วไปเล็กน้อย แต่รับรองว่าไม่ซับซ้อน ลองมาทำความเข้าใจไปด้วยกัน

ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับการขายบ้านติดธนาคาร

ความเข้าใจเดิมของผู้ซื้อบ้านมือสองก็คือบ้านที่จะซื้อ เจ้าของเดิมต้องทำการไถ่ถอนจากธนาคารก่อน ความเข้าใจนี้ถูกต้องก็จริง แต่ธนาคารไม่ได้ปิดกันไม่ให้ซื้อขาย เพียงแต่เมื่อขายแล้วเจ้าของใหม่ก็นำเงินมาปิดหนี้เจ้าของเก่าให้กับธนาคารเหมือนกับการซื้อขายปกติ หากมีส่วนต่างของราคาก็ให้กับผู้ขายไป ง่าย ๆ เท่านี้เอง ดังนั้นหากผู้ซื้อเกิดความลังเลและไม่แน่ใจ ผู้ขายมีหน้าที่อธิบายให้กับผู้ซื้อฟังว่าเป็นสิ่งที่ทำได้และจะไม่มีปัญหาใด ๆ ตามมาหากทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทำกับธนาคารชั้นนำ สำหรับขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร ทำได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 ตกลงทำสัญญาซื้อขาย

ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคาร ขั้นแรกเมื่อผู้ซื้อตกลงว่าจะซื้อบ้านของคุณแน่แล้ว ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำค่าจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายต่อกันตามปกติ ก่อนจะจบขั้นตอนนี้ผู้ซื้อและผู้ขายควรจะตกลงให้ชัดเจนก่อนว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนไหน เช่น ค่าโอน ภาษีอากร ฯลฯ จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง แน่นอนว่าผู้ขายต้องบอกผู้ซื้อด้วยว่าบ้านหลังดังกล่าวติดจำนอง และจะปลดภาระได้ก็เมื่อวันโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 หากผู้ซื้อต้องการชำระแบบผ่อนก็ทำได้

ไม่แปลกอะไรถ้าผู้ซื้อคนใหม่ต้องการผ่อนซื้อบ้าน ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารก่อน ส่วนผู้ขายจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาเอกสารจดจำนอง แล้วมอบให้ผู้ซื้อนำไปขอกู้เงินจากธนาคาร จากนั้นธนาคารที่พิจารณาสินเชื่อจะเข้ามาประเมินราคาบ้านเพื่ออนุมัติต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ถึงเวลาโอนกรรมสิทธิ์

เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ซื้อ หรือเมื่อผู้ซื้อมีเงินสดครบถ้วนในมือแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงนัดวันเวลาที่จะโอนให้เรียบร้อยเพราะดอกเบี้ยจะเริ่มคิด ณ วันนั้น เมื่อถึงวันโอนให้ติดต่อธนาคารของบ้านที่ติดจำนองเพื่อแจ้งว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้น จากนั้นธนาคารจะแจ้งยอดไถ่ถอนที่เจ้าของบ้านเดิมต้องทำการชำระเพื่อปิดหนี้ที่เหลือทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 ชำระเงินให้ครบถ้วน

เมื่อผู้ขายบ้านทราบยอดไถ่ถอนจากธนาคารแล้ว ให้แจ้งกับผู้ซื้อ หากราคาขายสูงกว่าหนี้คงเหลือให้แจ้งผู้ซื้อและธนาคารที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อเพื่อทำเช็คสองฉบับ ฉบับแรกสั่งจ่ายธนาคารที่ติดจำนองเป็นยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด และอีกฉบับหนึ่งให้สั่งจ่ายผู้ขายโดยตรง ตัวเลขก็คือกำไรหรือส่วนต่างของราคาขายลบกับราคาหนี้คงเหลือนั่นเอง ในทางกลับกันหากยอดที่ขายต่ำกว่ายอดหนี้คงเหลือ ผู้ขายจะต้องนำเงินส่วนต่างมาปิดหนี้กับธนาคารที่ติดจำนองด้วยตัวเองเพื่อให้กระบวนการไถ่ถอนสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์

ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวแทนจากธนาคารทั้งสองฝ่ายจะต้องมายังสำนักงานที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ธนาคารจะตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำเรื่องปลดจำนองกับเจ้าของเก่าก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อต่อไป หากผู้ซื้อใหม่ขอสินเชื่อ ธนาคารก็จะจดจำนองกับผู้ซื้อคนใหม่ เท่านี้ก็เป็นอันว่าการซื้อขายบ้านติดธนาคารเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการขายบ้านติดธนาคารทั้ง 5 ข้อนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลย พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือผู้ซื้อจ่ายเงินปิดหนี้ให้ผู้ขาย ถ้ามีส่วนต่างก็ให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่ม หวังว่าคงจะทำให้คนที่อยากซื้อขายบ้านติดจำนองคลายความกังวลไปได้ไม่มากก็น้อย หากยังมีข้อสงสัยอาจปรึกษากับธนาคารที่ติดจำนองอยู่โดยตรง เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของเขายินดีให้คำแนะนำจนหมดข้อสงสัยอย่างแน่นอน

 

IncomeSpire.com

IncomeSpire.com คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่า ความมั่งคั่ง สามารถสร้างได้จริง โดยชื่อเว็บไซต์ของเรามาจากคำว่า Income ซึ่งแปลว่า รายรับหรือเงินได้ ผสมกับคำว่า Inspire ที่แปลว่า แรงบันดาลใจ เมื่อรวมกันแล้วจึงทำให้เป็นคำที่มีความหมายที่พวกเราคิดเอาเองว่า "สร้างแรงบันดาลใจให้การสร้างรายได้"

บทความก่อนหน้า