7 แหล่งฝากประจำ ฝากประจำให้ถูกที่ ฝาก 3 เดือนก็ได้ดอกเบี้ยสูงแล้ว


ทางเลือกหนึ่งในการออมเงินอย่างได้ผลก็คือ “การฝากระจำ” แต่ในช่วงที่โลกกำลังมีวิกฤตหนักหน่วง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างมากนี้ การเก็บเงินไว้ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ถ้าเปลี่ยนมาฝากประจำระยะสั้น ๆ ประมาณ 3 เดือนน่าจะดีกว่า เพราะได้ 2 ต่อทั้งการออมเงินและได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากออมทรัพย์ งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าหากจะฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงในช่วงนี้ ควรจะลงเอยกับที่ไหนดี

graphs of performance analytics on a laptop screen

1.ดอกเบี้ยงาม ๆ แบบไม่ต้องฝากนาน จากธนาคารไอซีบีซี ไทย

 • เปิดบัญชีฝากประจำขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท
 • เป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก
 • กรณีถอนเงินออกจากบัญชีฝากประจำก่อนครบกำหนด ทางธนาคารจะทำการคิดดอกเบี้ยตามอัตราก่อนครบกำหนดในช่วงระยะเวลาที่ฝากจริง
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท

2.ดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนเลือกฝากได้ บัญชีฝากประจำของ ธนาคารเกียรตินาคิน

 • เริ่มต้นออมง่าย ๆ เพียง 5,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปอยู่ที่ 5,000 บาท
 • เปิดบัญชีฝากจำได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 3 เดือนสูงสุดอยู่ที่ 1.10% ต่อปี

3.ออมเงินแบบระยะสั้นอย่างมั่นคงไปกับ ธนาคารกสิกรไทย

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำและเริ่มออมง่าย ๆ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
 • เปิดบัญชีง่าย จะใช้เป็นบัญชีออมเงินให้บุตรก็ได้
 • เป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก
 • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 3 เดือนสูงสุดอยู่ที่ 0.60% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท

4.เก็บเงินอย่างคล่องตัวไปกับบัญชีฝากประจำของ ธนาคารทิสโก้

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปอยู่ที่ 20,000 บาท
 • เปิดบัญชีฝากจำได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • การถอนสามารถถอนได้ แต่ต้องถอนเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด และต้องทำที่สาขาของธนาคารนั้น ๆ เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 1.10 % ต่อปีสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท

5.สำรองเงินไว้เผื่ออนาคตกับ ธนาคารออมสิน

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำและเริ่มออมง่าย ๆ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปอยู่ที่ 1,000 บาท
 • เปิดบัญชีง่าย ใช้แค่บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เหมาะใช้เป็นบัญชีหลักประกันและสำรองเงินในอนาคต รวมถึงบัญชีเงินฝากหวังผลตอบแทน
 • เป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งสามารถนำสมุดคู่ฝากนี้ไปใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ หรือใช้สำหรับการเบิกเงินเกินบัญชีได้
 • สามารถถอนได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อถอนแล้ว รายการฝากที่เหลือยอดคงเหลือของเงินต่ำกว่า 1,000 บาท ทางธนาคารจะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ และจะต้องมีการเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 3 เดือนสูงสุดอยู่ที่ 0.775% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 100 ล้านบาท

6.ออมเงินแบบดอกเบี้ยสูงและแน่นอนไปกับบัญชีฝากประจำของ ซีไอเอ็มบี ไทย

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำและเริ่มออมง่าย ๆ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปอยู่ที่ 1,000 บาท
 • เปิดบัญชีฝากจำได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน
 • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 3 เดือนสูงสุดอยู่ที่ 0.80% ต่อปี สำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท

7.ฝากสั้นแต่ก็ได้ดอกเบี้ยสูงไม่แพ้ใครไปกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำและเริ่มออมง่าย ๆ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปอยู่ที่ 1,000 บาท
 • เป็นบัญชีที่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งสามารถนำสมุดคู่ฝากนี้ไปใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้
 • กรณีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 1.20 % ต่อปีสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้เป็นทางเลือกบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยสูง จากธนาคารต่าง ๆ ที่เรารวบรวมไว้ให้คุณตัดสินใจ อย่างไรก็ดีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงแนะนำให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ เพื่อจะได้มั่นใจในเรื่องความคุ้มค่าในการฝากเงินนั่นเอง

 

IncomeSpire.com

IncomeSpire.com คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่า ความมั่งคั่ง สามารถสร้างได้จริง โดยชื่อเว็บไซต์ของเรามาจากคำว่า Income ซึ่งแปลว่า รายรับหรือเงินได้ ผสมกับคำว่า Inspire ที่แปลว่า แรงบันดาลใจ เมื่อรวมกันแล้วจึงทำให้เป็นคำที่มีความหมายที่พวกเราคิดเอาเองว่า "สร้างแรงบันดาลใจให้การสร้างรายได้"

บทความก่อนหน้า